1

[ubuntu] Ubuntu 12.04 unity 5.20 minimize how can i do

view story
linux-howto

http://ubuntuforums.org – Ubuntu 12.04 using; unity version 5.20 Unity click on icons minimize how can i do (Hardware)