1

New Dutch Nederlands Blog on Archbang, Arch and Openbox

view story
linux-howto

https://bbs.archlinux.org – Bedankt, Litemotiv voor je uitvoerige reactie. Ik vind het een duidelijk verhaal , dat met goede argumenten een bepaalde lijn verdedigt.Ik kan die keuzes ook wel tot zekere hoogte respecteren.Je gaat echter op bepaalde aspecten niet in: De verantwoordelijkheid anderen, met name nieuwkomers open te informeren over je zwakheden: Dat het heel goed mogelijk is Arch te installeren zonder achter het probleem van package signing te komen. Dat is een misstand die direct opgeheven zou kunnen worden.Dat het forum een open plek zou moeten zijn, waar op de zwaarte van zulk een problematiek door diverse me (HowTos)