1

Català / Valencià / Balear - Fil d'ajuda a l'usuari de Chaka en Català

view story
linux-howto

http://chakra-project.org – Bon dia, no se sí aquest problema que tinc jo, és de configuració, error conegut o alguna cagada a l'instal·lació.El problema com es pot veure amb la foto adjuntada, es amb el calendari, on el widget de l'escriptori, es pot llegir correctament però no en el que penja de la barra.Hi ha alguna possibilitat de una correcta visualització, d'aquesta informació. Quant, sí passem el cursos per sobre la data, la visualització es correcta, però quant fem clic. No. (HowTos)