1

Προτροπή για χρήση Ανοικτών προτύπων και τεχνονογιών από την Ολλανδία

view story
linux-howto

http://ubuntu.5.x6.nabble.com – Το υπουργείο Οικονιμικών της Ολλανδίας έχει ετοιμάσει ένα σχέδιο δράσης για το πως μπορεί ένας δημόσιος ή ημι-δημόσιος οργανισμός να υιοθετήσει Ανοικτά Πρότυπα και Ανοικτό Λογισμικό: https://www.ictu.nl/archief/noiv.nl/files/2009/12/Action_plan_english.pdf Posted in ubuntu-cy (HowTos)